Skip to main content

Bg. 2.25

Tekstas

avyakto ’yam acintyo ’yam
avikāryo ’yam ucyate
tasmād evaṁ viditvainaṁ
nānuśocitum arhasi

Synonyms

avyaktaḥ — nematoma; ayam — ši siela; acintyaḥ — nesuvokiama; ayam — ši siela; avikāryaḥ — nekintama; ayam — ši siela; ucyate — pasakyta; tasmāt — todėl; evam — taip; viditvā — gerai žinodamas; enam — šią sielą; na — ne; anuśocitum — sielotis; arhasi — tau verta.

Translation

Pasakyta, kad siela nematoma, nesuvokiama ir nekintama. Tai žinant, nederėtų sielotis dėl kūno.

Purport

KOMENTARAS: Kaip anksčiau buvo aiškinta, siela mūsų materialiais skaičiavimais tokia maža, kad jos nepamatysi net pačiu galingiausiu mikroskopu, todėl galima teigti, kad ji nematoma. O įrodyti sielos egzistavimą eksperimentiškai – neįmanoma. Vienintelis įrodymas – śruti, t.y. Vedų išmintis. Mes turime patikėti ta tiesa, nes nėra kito šaltinio, kuris padėtų paaiškinti egzistuojant sielą, nors mes ir juntame ją esant. Daug yra dalykų, kuriuos mums tenka pripažinti remiantis vien tik aukštesnio autoriteto liudijimu. Pavyzdžiui, be motinos niekas kitas nepasakys, kas tavo tėvas. Nėra kito patikimo šaltinio – tik motinos autoritetas. Taip ir Vedos – vienintelis šaltinis, kurį studijuodami mes galime suvokti sielą. Kitaip sakant, ji nepatiriama žmonių eksperimentinio mokslo pagalba. Siela – tai sąmonė, ji yra sąmoninga – toks kitas Vedų teiginys, ir mums belieka tik su juo sutikti. Skirtingai, negu kūnas, siela nesikeičia. Būdama amžinai nekintama, ji, palyginus su begaline Aukščiausiąja Siela, yra maža tarsi atomas. Aukščiausioji Siela – be galo didelė, o atomo dydžio siela – be galo maža. Taigi be galo maža siela, būdama nekintama, negali prilygti begalinei sielai – Aukščiausiajam Dievo Asmeniui. Kartojant šią mintį įvairiausiais variantais Vedose siekiama vieno – pabrėžti sielos sampratos pastovumą. Ta pati mintis vis kartojama, kad aptariamą klausimą suvoktume teisingai ir iki galo.