Skip to main content

Bg. 18.6

Tekstas

etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam

Synonyms

etāni — visus šiuos; api — tikrai; tu — tačiau; karmāṇi — veiksmus; saṅgam — ryšio; tyaktvā — atsižadėjus; phalāni — rezultatais; ca — taip pat; kartavyāni — turi būti atlikta, kaip pareiga; iti — taip; me — Mano; pārtha — o Pṛthos sūnau; niścitam — aiški; matam — nuomonė; uttamam — geriausia.

Translation

Tuos veiksmus, o Pṛthos sūnau, reikia atlikti be potraukio, nesitikint atpildo ir iš pareigos. Tokia galutinė Mano nuomonė.

Purport

KOMENTARAS: Nors visos aukos apvalo, jas atnašaujant nereikia tikėtis jokių rezultatų. Žodžiu, reikėtų atsisakyti bet kokių aukų, kurių tikslas tėra padaryti pažangą materialaus gyvenimo srityje, tačiau nereikia atmesti aukų, kurios apvalo būtį ir padeda pakilti iki dvasinio lygio. Skatintina viskas, kas priartina prie Kṛṣṇos sąmonės. „Śrīmad-Bhāgavatam“ taip pat sakoma, kad reikia atlikti bet kokį veiksmą, artinantį prie pasiaukojimo tarnystės Viešpačiui. Toks aukščiausias religijos kriterijus. Viešpaties bhaktas turi imtis bet kokio darbo, aukos ar labdaros, jei ji padeda pasiaukojamai tarnauti Viešpačiui.