Skip to main content

Bg. 17.19

Tekstas

mūḍha-grāheṇātmano yat
pīḍayā kriyate tapaḥ
parasyotsādanārthaṁ vā
tat tāmasam udāhṛtam

Synonyms

mūḍha — kvaila; grāheṇa — su pastangomis; ātmanaḥ — savo „aš“; yat — kuri; pīḍayā — kankinant; kriyate — yra atliekama; tapaḥ — askezė; parasya — kitų; utsādana-artham — sunaikinimo vardan; — arba; tat — ta; tāmasam — tamsos guṇos; udāhṛtam — sakoma, yra.

Translation

Askezė, atliekama iš kvailumo, kankinant save ar norint sunaikinti kitus ar jiems pakenkti, sakoma yra neišmanymo guṇos.

Purport

KOMENTARAS: Kartais demonai atlieka kvailas askezes. Pavyzdžiui, Hiraṇyakaśipu atliko rūsčią askezę, kad taptų nemirtingas ir sunaikintų pusdievius. Šios malonės jis meldė Brahmą, bet galų gale Aukščiausiasis Dievo Asmuo jį patį nudobė. Jeigu askezė atliekama siekiant to, kas neįmanoma, ji yra neišmanymo guṇos.