Skip to main content

Bg. 17.18

Tekstas

satkāra-māna-pūjārthaṁ
tapo dambhena caiva yat
kriyate tad iha proktaṁ
rājasaṁ calam adhruvam

Synonyms

sat-kāra — pagarbos; māna — šlovės; pūjā — ir garbinimo; artham — vardan; tapaḥ — askezė; dambhena — iš puikybės; ca — taip pat; eva — tikrai; yat — kuri; kriyate — atliekama; tat — ta; iha — šiame pasaulyje; proktam — yra sakoma; rājasam — aistros guṇos; calam — nepastovi; adhruvam — laikina.

Translation

Askezė, atliekama iš puikybės, siekiant išsikovoti pagarbą, šlovę ir garbinimą, sakoma, yra aistros guṇos. Ji nėra nei pastovi, nei ilgalaikė.

Purport

KOMENTARAS: Kai kada askezė atliekama norint atkreipti į save žmonių dėmesį, susilaukti pagarbos, šlovės ir garbinimo. Aistros guṇos pavergti žmonės sudaro tokias situacijas, kad jų pavaldiniai juos garbintų, leidžia jiems plauti savo pėdas ir dovanoti vertingas dovanas. Tokios situacijos, dirbtinai sukurtos atliekant askezes, skiriamos prie aistros guṇos. Tokio tipo askezės turi laikiną efektą ir gali būti atliekamos kažkiek laiko, bet ne nuolatos.