Skip to main content

Bg. 11.28

Tekstas

yathā nadīnāṁ bahavo ’mbu-vegāḥ
samudram evābhimukhā dravanti
tathā tavāmī nara-loka-vīrā
viśanti vaktrāṇy abhivijvalanti

Synonyms

yathā — kaip; nadīnām — upių; bahavaḥ — daug; ambu-vegāḥ — vandenų bangas; samudram — vandenyno; eva — tikrai; abhimukhāḥ — link; dravanti — teka; tathā — taip; tava — Tavo; amī — visi šie; nara-loka-vīrāḥ — žmonijos valdovai; viśanti — patenka; vaktrāṇi — į burnas; abhivijvalanti — ir sudega.

Translation

Kaip upių vandenys teka į vandenyną, taip liepsnų apimti į Tavo burnas plūste plūsta visi didieji karžygiai.