Skip to main content

Bg. 1.9

Tekstas

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Synonyms

anye — kitų; ca — taip pat; bahavaḥ — labai daug; śūrāḥ — didvyrių; mat- arthe — dėl manęs; tyakta-jīvitāḥ — pasiryžę rizikuoti savo gyvybėmis; nānā — daugeliu; śastra — ginklų; praharaṇaḥ — apsiginklavę; sarve — visi jie; yuddha-viśāradāḥ — gerai išmano karo mokslą.

Translation

Ten daug ir kitų didvyrių, pasiryžusių paguldyti už mane galvas. Visi jie puikiai apsiginklavę įvairiausiais ginklais ir gerai išmano karo mokslą.

Purport

KOMENTARAS: O dėl kitų karžygių: Jayadrathos, Kṛtavarmos ar Śalyos, tai visi jie buvo kupini ryžto atiduoti gyvybę už Duryodhaną. Kitaip sakant, jiems lemta žūti Kurukṣetros mūšyje, nes stojo nusidėjėlio Duryodhanos pusėn. Duryodhana, be abejo, tiki pasieksiąs pergalę minėtų savo draugų suvienytomis pajėgomis.