Skip to main content

Bg. 1.45

Tekstas

yadi mām apratīkāram
aśastraṁ śastra-pāṇayaḥ
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus
tan me kṣema-taraṁ bhavet

Synonyms

yadi — net jei; mām — mane; apratīkāram — nesipriešinantį; aśastram — beginklį; śastra-pāṇayaḥ — tie, su ginklais rankose; dhārtarāṣṭrāḥ — Dhṛtarāṣṭros sūnūs; raṇe — mūšio lauke; hanyuḥ — nužudytų; tat — tai; me — man; kṣema-taram — geriau; bhavet — būtų.

Translation

Tegul geriau Dhṛtarāṣṭros sūnūs su ginklu rankose nukaus mane mūšio lauke beginklį ir nesipriešinantį.

Purport

KOMENTARAS: Pagal kṣatriyų kovos taisykles, sudėjęs ginklus ir nesirengiantis kautis priešas nepuolamas. Tačiau Arjuna nutarė nesipriešinti, net jeigu priešas pultų jį tokioje keblioje padėtyje. Jam nė motais, kad priešinga pusė ryžtingai nusiteikusi susiremti. Visa tai rodo Arjunos širdies jautrumą, kylantį iš visiško pasiaukojimo Viešpačiui.