Skip to main content

Bg. 1.13

Tekstas

tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca
paṇavānaka-gomukhāḥ
sahasaivābhyahanyanta
sa śabdas tumulo ’bhavat

Synonyms

tataḥ — po to; śaṅkhāḥ — kriauklės; ca — taip pat; bheryaḥ — dideli būgnai; ca — ir; paṇava-ānaka — būgneliai ir litaurai; go-mukhāḥ — ragai; sahasā — netikėtai; eva — tikrai; abhyahanyanta — vienu metu sugaudė; saḥ — šis; śabdaḥ — bendras garsas; tumulaḥ — triukšmingas; abhavat — kilo.

Translation

Po to, vienu kartu netikėtai sugaudė kriauklės, litaurai, būgnai, trimitai bei ragai ir sukėlė baisingą triukšmą.