Skip to main content

Bg. 1.11

Tekstas

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi

Synonyms

ayaneṣu — strateginėse vietose; ca — taip pat; sarveṣu — visose; yathā- bhāgam — įvairiai išrikiuoti; avasthitāḥ — būdami; bhīṣmam — senoliui Bhīṣmai; eva — tikrai; abhirakṣantu — turite padėti; bhavantaḥ — jūs; sarve — visi iš eilės; eva hi — tikrai.

Translation

O dabar kiekvienas jūsų turite visomis išgalėmis paremti senolį Bhīṣmą, užėmę jums skirtas strategines vietas kariuomenės falangose.

Purport

KOMENTARAS: Duryodhana, išaukštinęs Bhīṣmos narsą, susigriebia ir norėdamas, kad kiti karvedžiai nepasijustų mažiau vertinami, su jam būdingu diplomatiškumu aukščiau minėtais žodžiais stengiasi atitaisyti padėtį. Jis pabrėžia, jog Bhīṣmadeva, be abejonių, yra didžiausias didvyris, tačiau jis nebejaunas, todėl kiekvienas turėtų gerai pagalvoti, kaip patikimai apsaugoti jį iš visų pusių. Senoliui įsitraukus į kovą, priešas gali tuo pasinaudoti ir pulti neapsaugotą užnugarį. Todėl labai svarbu, kad kiti didvyriai nepaliktų savo strateginių pozicijų ir neleistų priešininkui suardyti rikiuotės. Duryodhana gerai supranta, kad Kauravų pergalė priklauso nuo to, ar dalyvaus Bhīṣmadeva kautynėse, ar ne. Jis yra įsitikinęs, kad sulauks visapusiškos Bhīṣmadevos ir Droṇācāryos paramos mūšyje, nes gerai prisimena, kaip viešame susirinkime abu nė žodeliu neužtarė Arjunos žmonos Draupadī, kuri, patekusi į beviltišką padėtį, prievarta nurenginėjama visų didžiųjų karvedžių akivaizdoje, meldė jų pagalbos. Žinodamas, kad abu karo vadai simpatizuoja Pāṇḍavams, Duryodhana vis dėlto vylėsi, jog dabar jie visiškai pamirš savo jausmus, kaip tai buvo nutikę azartinio žaidimo kauliukais metu.