Skip to main content

Bg. 18.15

Szöveg

śarīra-vāṅ-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā
pañcaite tasya hetavaḥ

Szó szerinti jelentés

śarīra – a test; vāk – a beszéd; manobhiḥ – és az elme által; yat – amilyen; karma – tettre; prārabhate – vállalkozik; naraḥ – az ember; nyāyyam – helyesre; – vagy; viparītam – az ellenkezőjére; – vagy; pañca – öt; ete – ezek; tasya – annak; hetavaḥ – okai.

Fordítás

Ez az öt tényező idéz elő minden helyes vagy helytelen tettet, amit az ember a testével, elméjével vagy beszédével végrehajt.

Magyarázat

A „helyes” és „helytelen” szavak nagyon fontosak ebben a versben. Helyes tetteken az írások parancsai szerint végrehajtott cselekedeteket értjük, helytelen tetteken pedig azokat, melyek ellentétben állnak az írások elveivel. Erre az öt tényezőre azonban minden tett tökéletes végzéséhez szükség van.