Skip to main content

Bg. 11.20

Tekst

dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi
vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ
loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman

Synonyms

dyau — kosmosest; ā-pṛthivyoḥ — maani; idam — see; antaram — vahel; hi — kindlasti; vyāptam — läbitud; tvayā — Sinu poolt; ekena — üksnes; diśaḥ — suunad; ca — ja; sarvāḥ — kõik; dṛṣṭvā — nähes; adbhutam — imelist; rūpam — kuju; ugram — kohutavat; tava — Sinu; idam — seda; loka — planetaarsüsteemid; trayam — kolm; pravyathitam — segadusse aetud; mahā-ātman — oo, võimsaim.

Translation

Ehkki Sa oled üks, levid Sa üle kogu taeva, planeetide ning nendevahelise avaruse. Oo, võimsaim, nähes seda imepärast ja hirmuäratavat kuju, on kõik planetaarsüsteemid segadusse aetud.

Purport

Selles värsis on olulisteks sõnadeks dyāv ā-pṛthivyoḥ („avarus maa ja taeva vahel") ning loka-trayam („kolm maailma"), sest nendest ilmneb, et seda Jumala kõiksuse kuju nägid peale Arjuna ka teiste planetaarsüsteemide asustajad. Arjuna ei näinud Jumala kõiksuse kuju mitte unenäos, vaid tegelikkuses. Kõik, kellele Jumal andis jumaliku nägemise, nägid Tema kõiksuse kuju Kurukṣetra lahinguväljal.