Skip to main content

Word for Word Index

sarva-devatā-liṅgānām
que manifiesta todos los semidioses — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.6
guṇa-liṅgānām
que detectan objetos de los sentidos — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.32

Filter by hierarchy