Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.16.13

Texto

reṇukā duḥkha-śokārtā
nighnanty ātmānam ātmanā
rāma rāmeti tāteti
vicukrośoccakaiḥ satī

Synonyms

reṇukā — Reṇukā, la esposa de Jamadagni; duḥkha-śoka-artā — lamentándose muy afligida (por la muerte de su esposo); nighnantī — golpear; ātmānam — su propio cuerpo; ātmanā — por ella misma; rāma — ¡oh, Paraśurāma!; rāma — ¡oh, Paraśurāma!; iti — así; tāta — ¡oh, querido hijo mío!; iti — así; vicukrośa — se puso a llorar; uccakaiḥ — a grandes voces; satī — la muy casta mujer.

Translation

Lamentándose de dolor por la muerte de su esposo, la muy casta Reṇukā se golpeaba el cuerpo con las manos y lloraba a grandes voces: «¡Oh, Rāma, mi querido hijo Rāma!».