Skip to main content

CC Madhya-līlā 3.208

Texto

kabhu vā tomarā karibe nīlādri gamana
kabhu vā āsiba āmi karite gaṅgā-snāna

Palabra por palabra

kabhu—a veces; —o; tomarā—vosotros; karibe—haréis; nīlādri—a Jagannātha Purī; gamana—ir; kabhu—a veces; —o; āsiba—vendré; āmi—Yo; karite—a hacer; gaṅgā-snāna—baño en el Ganges.

Traducción

Śrī Caitanya Mahāprabhu les dijo: «Unas veces vendréis vosotros a Jagannātha Purī, y otras vendré Yo a bañarme en el Ganges.»