Skip to main content

CC Madhya-līlā 20.190

Texto

kṛṣṇera ei cāri prābhava-vilāsa
dvārakā-mathurā-pure nitya iṅhāra vāsa

Palabra por palabra

kṛṣṇera—del Señor Kṛṣṇa; ei—esas; cāri—cuatro; prābhava-vilāsa—formas prābhava para pasatiempos; dvārakā-mathurā-pure—en las dos ciudades de Dvārakā y Mathurā; nitya—eternas; iṅhāra—de Ellas; vāsa—las moradas.

Traducción

«Esas cuatro formas prābhava del Señor Kṛṣṇa para pasatiempos residen eternamente en Dvārakā y en Mathurā.