Skip to main content

CC Madhya-līlā 1.39-40

Texto

dāna-keli-kaumudī, āra bahu stavāvalī
aṣṭādaśa līlā-cchanda, āra padyāvalī
govinda-virudāvalī, tāhāra lakṣaṇa
mathurā-māhātmya, āra nāṭaka-varṇana

Palabra por palabra

dāna-keli-kaumudī—el Dāna-keli-kaumudī; āra—y; bahu stavāvalī—muchas oraciones; aṣṭādaśa—dieciocho; līlā-cchanda—pasatiempos cronológicos; āra—y; padyāvalī—el Padyāvalī; govinda-virudāvalī—el Govinda-virudāvalī; tāhāra lakṣaṇa—las características del libro; mathurā-māhātmya—las glorias de Mathurā; āra nāṭaka-varṇana—y descripciones del arte dramático (Nāṭaka-candrikā).

Traducción

Śrīla Rūpa Gosvāmī redactó también los siguientes títulos: Dāna-keli-kaumudī, Stavāvalī, Līlā-cchanda, Padyāvalī, Govinda-virudāvalī, Mathurā-māhātmya y Nātaka-varṇana.