Skip to main content

CC Madhya-līlā 1.38

Texto

rasāmṛta-sindhu, āra vidagdha-mādhava
ujjvala-nīlamaṇi, āra lalita-mādhava

Palabra por palabra

rasāmṛta-sindhu — el Bhakti-rasāmṛta-sindhu; āra — y; vidagdha-mādhava — el Vidagdha-mādhava; ujjvala-nīlamaṇi — el Ujjvala-nīlamaṇi; āra — y; lalita-mādhava — el Lalita-mādhava.

Traducción

Entre los libros de Śrīla Rūpa Gosvāmī están los siguientes: Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Vidagdha-mādhava, Ujjvala-nīlamaṇi y Lalita-mādhava.