Skip to main content

CC Antya-līlā 3.123

Texto

rātri-śeṣa haila, veśyā usimisi kare
tāra rīti dekhi’ haridāsa kahena tāhāre

Palabra por palabra

rātri — la noche; śeṣa haila — llegó al final; veśyā — la prostituta; usimisi — inquieta; kare — se puso; tāra — suyas; rīti — las actividades; dekhi’ — al ver; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; kahena — dice; tāhāre — a ella.

Traducción

Al final de la noche, la prostituta estaba inquieta. Al notarlo, Haridāsa Ṭhākura le dijo lo siguiente.