Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 5.162

Texto

āmāra ālaye aho-rātra-saṅkīrtana
tāhāte āilā teṅho pāñā nimantraṇa

Synonyms

āmāra ālaye — en mi casa; ahaḥ-rātra — día y noche; saṅkīrtana — cantando el mantra Hare Kṛṣṇa; tāhāte — debido a esto; āilā — vino; teṅho — él; pāñā nimantraṇa — obteniendo una invitación.

Translation

En mi casa había saṅkīrtana día y noche, y nos visitó.