Skip to main content

CC Ādi-līlā 4.210

Texto

kṛṣṇera sahāya, guru, bāndhava, preyasī
gopikā hayena priyā śiṣyā, sakhī dāsī

Palabra por palabra

kṛṣṇera — de Śrī Kṛṣṇa; sahāya — asistentes; guru — maestras; bāndhava — amigas; preyasī — esposas; gopikā — las gopīs; hayena — son; priyā — queridas; śiṣyā — alumnas; sakhī — confidentes; dāsī — sirvientas.

Traducción

Las gopīs son las asistentes, maestras, amigas, esposas, discípulas muy queridas, confidentes y sirvientas de Śrī Kṛṣṇa.