Skip to main content

CC Ādi-līlā 17.319

Texto

ṣaṣṭha paricchede ‘advaita-tattve’ra vicāra
advaita-ācārya — mahā-viṣṇu-avatāra

Palabra por palabra

ṣaṣṭha paricchede — en el Capítulo Sexto; advaita — de Advaita Ācārya; tattvera — de la verdad; vicāra — consideración; advaita-ācārya — Advaita Prabhu; mahā-viṣṇu-avatāra — encarnación de Mahā-Viṣṇu.

Traducción

El Capítulo Sexto considera la verdad de Advaita Ācārya. Él es una encarnación de Mahā-Viṣṇu.