Skip to main content

CC Ādi-līlā 17.289

Texto

eta bali namaskari’ gelā gopī-gaṇa
hena-kāle rādhā āsi’ dilā daraśana

Palabra por palabra

eta bali—diciendo esto; namaskari’—ofreciendo reverencias; gelā—se fueron; gopī-gaṇa—todas las gopīs; hena-kāle—en ese momento; rādhā—Śrīmatī Rādhārāṇī; āsi’—llegando allí; dilā—dio; daraśana—audiencia.

Traducción

Tras decir esto y ofrecer reverencias, todas las gopīs se dispersaron. Entonces Śrīmatī Rādhārāṇī llegó y apareció ante Kṛṣṇa.