Skip to main content

CC Ādi-līlā 13.57-58

Texto

sapta miśra tāṅra putra — sapta ṛṣīśvara
kaṁsāri, paramānanda, padmanābha, sarveśvara
jagannātha, janārdana, trailokyanātha
nadīyāte gaṅgā-vāsa kaila jagannātha

Palabra por palabra

sapta miśra—siete Miśras; tāṅra—sus; putra—hijos; sapta—siete; ṛṣi—personas muy santas; īśvara—sumamente influyentes; kaṁsāri—Kaṁsāri; paramānanda—Paramānanda; padmanābha—Padmanābha; sarveśvara—Sarveśvara; jagannātha—Jagannātha; janārdana—Janārdana; trailokyanātha—Trailokyanātha; nadīyāte—en Navadvīpa; gaṅgā-vāsa—viviendo a orillas del Ganges; kaila—hizo; jagannātha—el quinto hijo de Upendra Miśra.

Traducción

Upendra Miśra tuvo siete hijos, todos ellos muy santos y de gran influencia: (1) Kaṁsāri, (2) Paramānanda, (3) Padmanābha, (4) Sarveśvara, (5) Jagannātha, (6) Janārdana, y (7) Trailokyanātha. Jagannātha Miśra, el quinto hijo, decidió ir a vivir a orillas del Ganges, a Nadia.