Skip to main content

CC Ādi-līlā 12.60

Texto

jagannātha kara, āra kara bhavanātha
hṛdayānanda sena, āra dāsa bholānātha

Palabra por palabra

jagannātha kara — Jagannātha Kara; āra — y; kara bhavanātha — Bhavanātha Kara; hṛdayānanda sena — Hṛdayānanda Sena; āra — y; dāsa bholānātha — Bholānātha dāsa.

Traducción

Jagannātha Kara, Bhavanātha Kara, Hṛdayānanda Sena y Bholānātha dāsa fueron las ramas decimoquinta, decimosexta, decimoséptima y decimoctava de Śrī Advaita Ācārya.