Skip to main content

CC Ādi-līlā 12.59

Texto

nandinī, āra kāmadeva, caitanya-dāsa
durlabha viśvāsa, āra vanamāli-dāsa

Palabra por palabra

nandinī — Nandinī; āra — y; kāmadeva — Kāmadeva; caitanya-dāsa — Caitanya dāsa; durlabha viśvāsa — Durlabha Viśvāsa; āra — y; vanamāli-dāsa — Vanamāli dāsa.

Traducción

Nandinī, Kāmadeva, Caitanya dāsa, Durlabha Viśvāsa y Vanamāli dāsa fueron las ramas décima, undécima, duodécima, decimotercera y decimocuarta de Śrī Advaita Ācārya.