Skip to main content

CC Madhya 8.126

Text

teṅho kahe — āmi nāhi jāni kṛṣṇa-kathā
sabe rāmānanda jāne, teṅho nāhi ethā

Synonyms

teṅho kahe — he replied; āmi — I; nāhi — not; jāni — know; kṛṣṇa-kathā — topics of Lord Kṛṣṇa; sabe — all; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; jāne — knows; teṅho — he; nāhi — not; ethā — here.

Translation

“Sārvabhauma Bhaṭṭācārya told me, ‘I do not actually know about the topics of Lord Kṛṣṇa. They are all known only to Rāmānanda Rāya, but he is not present here.’ ”