Skip to main content

CC Madhya 20.69

Text

candraśekharere prabhu kahe bolāñā
‘ei veṣa dūra kara, yāha iṅhāre lañā’

Synonyms

candraśekharere — unto Candraśekhara; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; bolāñā — calling; ei veṣa — this kind of dress; dūra kara — take away; yāha — go; iṅhāre lañā — taking him with you.

Translation

After this, Śrī Caitanya Mahāprabhu called Candraśekhara and asked him to take Sanātana Gosvāmī with him. He also asked him to take away Sanātana’s present dress.