Skip to main content

CC Madhya 20.213

Text

paravyoma-madhye nārāyaṇera nitya-sthiti
paravyoma-upari kṛṣṇalokera vibhūti

Synonyms

paravyoma-madhye — in the spiritual sky; nārāyaṇera — of Nārāyaṇa; nitya-sthiti — eternal residence; paravyoma-upari — in the upper portion of the spiritual sky; kṛṣṇa-lokera vibhūti — the opulence of the Kṛṣṇaloka planet.

Translation

“There is an eternal residence of Nārāyaṇa in the spiritual sky. In the upper portion of the spiritual sky is a planet known as Kṛṣṇaloka, which is filled with all opulences.