Skip to main content

CC Madhya 2.38

Text

punaḥ yadi kona kṣaṇa,karāya kṛṣṇa daraśana
tabe sei ghaṭī-kṣaṇa-pala
diyā mālya-candana,
nānā ratna-ābharaṇa,
alaṅkṛta karimu sakala

Synonyms

punaḥ — again; yadi — if; kona — some; kṣaṇa — moment; karāya — helps; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; daraśana — seeing; tabe — then; sei — that; ghaṭī-kṣaṇa-pala — seconds, moments and hours; diyā — offering; mālya-candana — garlands and sandalwood pulp; nānā — various; ratna — jewels; ābharaṇa — ornaments; alaṅkṛta — decorated; karimu — I shall make; sakala — all.

Translation

“If by chance such a moment comes when I can once again see Kṛṣṇa, then I shall worship those seconds, moments and hours with flower garlands and pulp of sandalwood and decorate them with all kinds of jewels and ornaments.”