Skip to main content

Bg. 8.23

Tekst

yatra kāle tv anāvṛttim
āvṛttiṁ caiva yoginaḥ
prayātā yānti taṁ kālaṁ
vakṣyāmi bharatarṣabha

Synonyms

yatra — på hvilket; kāle — tidspunkt; tu — og; anāvṛttim — ingen tilbagevenden; āvṛttim — tilbagevenden; ca — også; eva — afgjort; yoginaḥ — forskellige slags mystikere; prayātāḥ — der har forladt; yānti — de opnår; tam — det; kālam — tidspunkt; vakṣyāmi — jeg vil beskrive; bharata-ṛṣabha — O bedste blandt Bhārataer.

Translation

O du bedste blandt Bhārataer, nu vil Jeg gøre rede for de forskellige tidspunkter, hvor yogīen, når han forlader denne verden, enten vender tilbage eller ikke kommer tilbage.

Purport

FORKLARING: Den Højeste Herres uforfalskede hengivne, der er fuldstændigt overgivne sjæle, er ligeglade med, hvornår eller hvordan de forlader deres kroppe. De overlader alt til Kṛṣṇa og vender således let og lykkeligt tilbage til Guddommen. Men de, der ikke er uforfalskede hengivne, og som i stedet afhænger af åndelige erkendelsesmetoder som karma-yoga, jñāna-yoga og haṭha-yoga, er nødt til at forlade kroppen på et rigtigt tidspunkt for at kunne vide med sikkerhed, om de vender tilbage til denne verden af fødsel og død eller ej.

Hvis yogīen er fuldkommen, kan han selv bestemme, hvornår og hvordan han vil forlade denne materielle verden. Men hvis han ikke er så dygtig, afhænger hans fuldendelse af, hvorvidt han tilfældigvis går bort på et passende tidspunkt. De rette tidspunkter at forlade verden på for ikke at vende tilbage forklares af Herren i næste vers. Ifølge Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa refererer sanskritordet kāla, der anvendes her, til tidens herskende guddom.