Skip to main content

Bg. 6.24

Tekst

sa niścayena yoktavyo
yogo ’nirviṇṇa-cetasā
saṅkalpa-prabhavān kāmāṁs
tyaktvā sarvān aśeṣataḥ
manasaivendriya-grāmaṁ
viniyamya samantataḥ

Synonyms

saḥ — det; niścayena — med fast beslutsomhed; yoktavyaḥ — skal praktiseres; yogaḥ — yoga-system; anirviṇṇa-cetasā — uden afvigelse; saṅkalpa — mentale spekulationer; prabhavān — født af; kāmān — materielle ønsker; tyaktvā — efter at have opgivet; sarvān — alle; aśeṣataḥ — fuldstændigt; manasā — ved hjælp af sindet; eva — afgjort; indriya- grāmam — hele gruppen af sanser; viniyamya — efter at have reguleret; samantataḥ — fra alle sider.

Translation

Man skal udøve yoga med beslutsomhed og tro og ikke afvige fra vejen. Man må helt og aldeles opgive alle materielle ønsker, der kommer fra mental spekulation, og således beherske sanserne fra alle sider med sindet.

Purport

FORKLARING: Yoga-udøveren må være beslutsom og tålmodigt fortsætte med sin praksis uden at afvige fra vejen. Man må være overbevist om, at man opnår fuldkommenhed til sidst, og forfølge denne vej med stor vedholdenhed uden at miste modet, hvis fremskridtet lader vente på sig. Den strikse udøver er garanteret fremgang. Med hensyn til bhakti-yoga skriver Rūpa Gosvāmī (Upadeśāmṛta 3):

utsāhān niścayād dhairyāt
tat-tat-karma-pravartanāt
saṅga-tyāgāt sato vṛtteḥ
ṣaḍbhir bhaktiḥ prasidhyati

“Man kan gennemføre bhakti-yoga-processen ved at være helhjertet entusiastisk, vedholdende og beslutsom, ved at følge sine foreskrevne pligter i selskab med hengivne og ved helt at handle i godhedens kvalitet.”

Hvad beslutsomhed angår, bør man følge eksemplet med spurven, hvis æg gik tabt i havets bølger. En spurv lagde sine æg på havets bred, men bølgerne kom og førte dem til havs. Spurven blev meget oprevet og bad havet om at få æggene tilbage. Havet ænsede ikke engang hendes bøn. Derfor besluttede spurven sig for at tømme havet. Hun begyndte at bære vand bort med sit lille næb, og alle lo ad hende over hendes håbløse beslutsomhed. Nyheden om hendes forehavende spredte sig og kom til sidst Garuḍa, Herren Viṣṇus gigantiske fuglebærer, for øre. Han fik medlidenhed med sin lille søsterfugl og kom for at se hende. Den lille spurvs beslutsomhed imponerede Garuḍa, og han lovede at hjælpe. Han gav øjeblikkeligt havet ordre til at returnere æggene, for ellers ville han selv påtage sig spurvens forehavende. Havet blev bange og gav æggene tilbage. Således blev spurven lykkelig ved Garuḍas nåde.

På samme måde kan udøvelsen af yoga, specielt bhakti-yoga i Kṛṣṇa- bevidsthed, synes at være en meget svær ting. Men hvis man følger principperne med stor beslutsomhed, vil Herren helt sikkert hjælpe, for Gud hjælper den, der hjælper sig selv.