Skip to main content

Bg. 18.17

Tekst

yasya nāhaṅkṛto bhāvo
buddhir yasya na lipyate
hatvāpi sa imāḻ lokān
na hanti na nibadhyate

Synonyms

yasya — den, hvis; na — aldrig; ahaṅkṛtaḥ — af falsk ego; bhāvaḥ — natur; buddhiḥ — intelligens; yasya — den, hvis; na — aldrig; lipyate — er tilknyttet; hatvā — idet han dræber; api — selv; saḥ — han; imān — denne; lokān — verdens mennesker; na — aldrig; hanti — han dræber; na — aldrig; nibadhyate — han vikles ind.

Translation

Den, der ikke er motiveret af falsk ego, og hvis intelligens er fri for indvikling, slår ikke ihjel, selv om han dræber mennesker i denne verden. Lige så lidt bindes han af sine handlinger.

Purport

FORKLARING: I dette vers fortæller Herren Arjuna, at dennes ønske om ikke at kæmpe udspringer af falsk ego. Arjuna troede, at han selv var den, der handlede, men han glemte at tage den højeste indre såvel som ydre godkendelse i betragtning. Hvis man ikke ved, at der findes en højere instans, der giver tilladelse, hvorfor skulle man da gøre noget? Men den, der kender handlingsinstrumenterne, sig selv som arbejderen og den Højeste Herre som den højeste godkender, er perfekt i alt, som han gør. Sådan en person er aldrig i illusion. Personlig aktivitet og ansvar opstår fra falsk ego og gudløshed eller en mangel på Kṛṣṇa-bevidsthed. Ingen, der handler i Kṛṣṇa-bevidsthed under vejledning af Oversjælen eller Guddommens Højeste Personlighed, slår ihjel, selv om de dræber. De bliver heller ikke på noget tidspunkt påvirket af reaktionerne fra sådanne drab. Når en soldat slår ihjel på en overordnet officers ordre, er han ikke ansvarlig. Men hvis en soldat dræber på sine egne vegne, bliver han med sikkerhed dømt i retten.