Skip to main content

Bg. 18.16

Tekst

tatraivaṁ sati kartāram
ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ
paśyaty akṛta-buddhitvān
na sa paśyati durmatiḥ

Synonyms

tatra — dér (i den forbindelse); evam — således; sati — som værende; kartāram — aktør; ātmānam — sig selv; kevalam — den eneste; tu — men; yaḥ — enhver, der; paśyati — ser; akṛta-buddhitvāt — på grund af manglende intelligens; na — aldrig; saḥ — han; paśyati — ser; durmatiḥ — den tåbelige.

Translation

Derfor er den, der opfatter sig selv som den eneste aktør uden at tage de fem faktorer i betragtning, afgjort ikke videre intelligent og kan ikke se tingene, som de er.

Purport

FORKLARING: En tåbelig person kan ikke forstå, at Oversjælen sidder som en ven i hjertet og styrer hans handlinger. Selv om de materielle årsager er stedet, arbejderen, anstrengelsen og sanserne, er den Højeste, Guddommens Personlighed, den endelige årsag. Man skal derfor ikke kun se de fire materielle årsager, men også den højeste umiddelbare årsag. Den, der ikke ser den Højeste, tror, at han selv er den, der handler.