Skip to main content

Bg. 14.13

Tekst

aprakāśo ’pravṛttiś ca
pramādo moha eva ca
tamasy etāni jāyante
vivṛddhe kuru-nandana

Synonyms

aprakāśaḥ — mørke; apravṛttiḥ — inaktivitet; ca — og; pramādaḥ — vanvid; mohaḥ — illusion; eva — afgjort; ca — også; tamasi — når uvidenhedens kvalitet; etāni — alle disse; jāyante — manifesteres; vivṛddhe — når den udvikles; kuru-nandana — O Kurus søn.

Translation

Når uvidenhedens kvalitet tiltager, manifesteres mørke, uvirksomhed, galskab og illusion, O Kurus søn.

Purport

FORKLARING: Når der ingen oplysning er, er der et fravær af viden. Et menneske i uvidenhedens kvalitet arbejder ikke efter et fast princip, men handler lunefuldt og uden formål. Selv om det er i stand til at arbejde, gør det sig ingen anstrengelser. Dette kaldes illusion. Skønt man er bevidst, er man uvirksom. Dette er alt sammen symptomer på en person i uvidenhedens kvalitet.