Skip to main content

Bg. 12.10

Tekst

abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi

Synonyms

abhyāse — i udøvelse; api — selv hvis; asamarthaḥ — ude af stand til; asi — du er; mat-karma — Mit arbejde; paramaḥ — viet til; bhava — bliv; mat- artham — for Min skyld; api — selv; karmāṇi — handlinger; kurvan — idet du udfører; siddhim — fuldkommenhed; avāpsyasi — du vil opnå.

Translation

Hvis du ikke kan følge reglerne for bhakti-yoga, prøv da blot at arbejde for Mig, for ved at arbejde for Mig vil du komme til det fuldkomne stadie.

Purport

FORKLARING: Den, der ikke engang er i stand til at følge bhakti- yogaens regulerende principper under en åndelig mesters vejledning, kan stadig blive tiltrukket til dette fuldendte niveau ved at arbejde for den Højeste Herre. I kapitel 11, vers 55, er det allerede blevet forklaret, hvad det vil sige at arbejde på den måde. Man skal være velvilligt indstillet over for udbredelsen af Kṛṣṇa-bevidsthed. Der er mange hengivne, der arbejder for at sprede Kṛṣṇa-bevidsthed, og de har brug for hjælp. Så selv om man ikke direkte kan følge reglerne og forskrifterne for bhakti- yoga, kan man forsøge at bistå dette arbejde. Alle bestræbelser kræver jord, kapital, organisering og arbejdskraft. Ligesom man i forretningsverdenen har brug for et sted at være, kapital at bruge af, arbejdskraft og organisering for at kunne vokse, er der brug for det samme i Kṛṣṇas tjeneste. Den eneste forskel er, at man som materialist arbejder for sin egen sansenydelse. Det samme arbejde kan imidlertid gøres for at tilfredsstille Kṛṣṇa, og så er det en åndelig handling. Hvis man har penge nok, kan man hjælpe til med at bygge et kontor eller et tempel for at udbrede Kṛṣṇa-bevidsthed. Eller man kan støtte udgivelsen af blade og bøger. Der er forskellige områder, hvor man kan engagere sig, og man bør være interesseret i sådanne aktiviteter. Hvis man ikke kan ofre resultaterne af alle sine handlinger, kan man stadigvæk give en vis procentdel til udbredelsen af Kṛṣṇa-bevidsthed. Den slags frivillig tjeneste til fordel for den Kṛṣṇa-bevidste sag vil hjælpe én til at komme til et højere niveau af kærlighed til Gud, hvorefter man bliver fuldkommen.