Skip to main content

Bg. 11.45

Tekst

adṛṣṭa-pūrvaṁ hṛṣito ’smi dṛṣṭvā
bhayena ca pravyathitaṁ mano me
tad eva me darśaya deva rūpaṁ
prasīda deveśa jagan-nivāsa

Synonyms

adṛṣṭa-pūrvam — aldrig før set; hṛṣitaḥ — opløftet; asmi — jeg er; dṛṣṭvā — ved at se; bhayena — af frygt; ca — også; pravyathitam — foruroliget; manaḥ — sind; me — mit; tat — den; eva — afgjort; me — til mig; darśaya — vis; deva — O Herre; rūpam — formen; prasīda — vær blot nådig; deva-īśa — O herrers Herre; jagat-nivāsa — O universets tilflugtssted.

Translation

Efter at have set denne universelle form, som jeg aldrig før har set, glædes jeg, men samtidig er mit sind forstyrret af frygt. Skænk mig derfor venligst Din nåde og vis mig atter Din form som Guddommens Personlighed, O alle herrers Herre, O universets bolig.

Purport

FORKLARING: Arjuna er altid fortrolig over for Kṛṣṇa, for han er en meget nær ven, og ligesom en nær ven glæder sig over sin vens rigdom, glæder det Arjuna meget at se, at hans ven Kṛṣṇa er Guddommens Højeste Personlighed og kan fremvise en sådan fantastisk universel form. Men efter at have set den universelle form er han på samme tid bange for i sit uforfalskede venskab at have begået så mange forseelser mod Kṛṣṇa. Hans sind forstyrres derfor af frygt, selv om han ikke har grund til at være bange. Arjuna anmoder derfor Kṛṣṇa om at vise Sin Nārāyaṇa-form, siden Han kan antage en hvilken som helst form. Denne universelle form er materiel og midlertidig, ligesom den materielle verden er midlertidig. På Vaikuṇṭha-planeterne har Han derimod Sin transcendentale Nārāyaṇa-form med fire arme. I den åndelige himmel er der utallige planeter, og Kṛṣṇa er til stede på hver eneste af dem igennem Sine fuldstændige manifestationer, der bærer forskellige navne. Således ville Arjuna gerne se en af de former, der er manifesteret på Vaikuṇṭha-planeterne. På Vaikuṇṭha-planeterne er Nārāyaṇa selvfølgelig firarmet, men i Sine hænder holder Han forskellige arrangementer af fire symboler, nemlig konkylien, stridskøllen, lotussen og diskossen. De forskellige Nārāyaṇaer har forskellige navne alt efter rækkefølgen, i hvilken disse fire forekommer i hænderne på Dem. Alle disse former er ét med Kṛṣṇa. Arjuna beder derfor om at få lov til at se Hans firarmede form.