Skip to main content

Bg. 11.32

Tekst

śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Guddommens Personlighed sagde; kālaḥ — tiden; asmi — Jeg er; loka — af verdenerne; kṣaya-kṛt — udsletter; pravṛddhaḥ — den store; lokān — alle folk; samāhartum — at udslette; iha — i denne verden; pravṛttaḥ — beskæftiget med; ṛte — uden, med undtagelse af; api — selv; tvām — dig; na — aldrig; bhaviṣyanti — de vil være (dvsleve); sarve — alle; ye — de, som; avasthitāḥ — er opstillet; prati-anīkeṣu — på de modsatte fronter; yodhāḥ — soldaterne.

Translation

Guddommens Højeste Personlighed sagde: Jeg er tiden, alle verdeners store udsletter, og Jeg er kommet for at tilintetgøre alle mennesker. Med undtagelse af jer [Pāṇḍavaerne] vil alle soldaterne her på begge sider blive dræbt.

Purport

FORKLARING: Selv om Arjuna godt var klar over, at Kṛṣṇa var hans ven såvel som Guddommens Højeste Personlighed, var han ikke desto mindre forbløffet over alle de former, Kṛṣṇa fremviste. Han forhørte sig derfor videre om det virkelige formål med denne altødelæggende kraft. Der står i Vedaerne, at den Højeste Sandhed udsletter alt, selv brāhmaṇaerne. Som der står i Kaṭha Upaniṣad (1.2.25):

yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ

Alle brāhmaṇaerne, kṣatriyaerne og alle andre bliver til sidst fortæret som et andet måltid af den Højeste. Denne form af den Højeste Herre er den altfortærende gigant, og her viser Kṛṣṇa Sig i den form som den altfortærende tid. Bortset fra nogle få Pāṇḍavaer ville alle på slagmarken blive fortæret af Ham.

Arjuna gik ikke ind for krigen, og han mente, at det var bedre ikke at gå i kamp for ikke at gå et nederlag i møde. Som svar bemærkede Herren, at selv hvis Arjuna ikke gik i krig, ville hver eneste af dem alligevel blive udslettet, for det var Hans plan. Hvis Arjuna afstod fra at kæmpe, ville de dø på anden vis. Deres død var uundgåelig, selv om han ikke kæmpede. I virkeligheden var de allerede døde. Tid er ødelæggelse, og ifølge den Højeste Herres vilje skal alle manifestationer udslettes. Det er naturens lov.