Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.7.19

Verš

evaṁ dvitīye tṛtīye
caturthe pañcame tathā
abhyetyābhyetya sthaviro
vipro bhūtvāha vṛtra-hā

Synonyma

evam — takto; dvitīye — druhý rok; tṛtīye — třetí rok; caturthe — čtvrtý rok; pañcame — pátý rok; tathā — také; abhyetya — přicházející za ním; abhyetya — znovu a znovu; sthaviraḥ — starý člověk; vipraḥ — brāhmaṇa; bhūtvā — tím se stávající; āha — řekl; vṛtra- — Indra.

Překlad

Vždy na konci druhého, třetího, čtvrtého a pátého roku, když se chtěl Rohita vrátit do sídelního města, za ním přišel nebeský král Indra v podobě starého brāhmaṇy a zakázal mu to stejnými slovy jako před rokem.