Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.2.28

Verš

amādyad indraḥ somena
dakṣiṇābhir dvijātayaḥ
marutaḥ pariveṣṭāro
viśvedevāḥ sabhā-sadaḥ

Synonyma

amādyat — opil se; indraḥ — nebeský král, Pán Indra; somena — pitím omamné soma-rasy; dakṣiṇābhiḥ — díky dostatečným darům; dvijātayaḥ — skupina brāhmaṇů; marutaḥ — vzduchy; pariveṣṭāraḥ — nabízející jídlo; viśvedevāḥ — vesmírní polobozi; sabhā-sadaḥ — členové shromáždění.

Překlad

Král Indra se na této oběti omámil, neboť vypil mnoho soma-rasy. Brāhmaṇové dostali mnoho darů, a díky tomu byli spokojeni. Polobozi, kteří ovládají různé větry, dodali pro tuto oběť potraviny a Viśvedevové byli členy shromáždění.

Význam

Yajña, kterou vykonal Marutta, potěšila každého; zvláště brāhmaṇy a kṣatriyi. Brāhmaṇové rádi přijímají dary jakožto kněží a kṣatriyové mají zálibu v pití. Zájmy všech tedy byly uspokojeny.