Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.18.33

Verš

yaduṁ ca turvasuṁ caiva
devayānī vyajāyata
druhyuṁ cānuṁ ca pūruṁ ca
śarmiṣṭhā vārṣaparvaṇī

Synonyma

yadum — Yadua; ca — a; turvasum — Turvasua; ca eva — jakož i; devayānī — dcera Śukrācāryi; vyajāyata — porodila; druhyum — Druhyua; ca — a; anum — Anua; ca — také; pūrum — Pūrua; ca — rovněž; śarmiṣṭhā — Śarmiṣṭhā; vārṣaparvaṇī — dcera Vṛṣaparvy.

Překlad

Devayānī se narodil Yadu a Turvasu a Śarmiṣṭě se narodil Druhyu, Anu a Pūru.