Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.16.30

Verš

putraṁ kṛtvā śunaḥśephaṁ
devarātaṁ ca bhārgavam
ājīgartaṁ sutān āha
jyeṣṭha eṣa prakalpyatām

Synonyma

putram — syna; kṛtvā — přijal; śunaḥśepham — který se jmenoval Śunaḥśepha; devarātam — Devarāta, jemuž polobozi zachránili život; ca — také; bhārgavam — narozen v dynastii Bhṛgua; ājīgartam — Ajīgartova syna; sutān — svým vlastním synům; āha — nařídil; jyeṣṭhaḥ — nejstaršího; eṣaḥ — Śunaḥśephu; prakalpyatām — aby pokládali za.

Překlad

Viśvāmitra adoptoval syna Ajīgarty Śunaḥśephu, jenž se narodil v dynastii Bhṛgua a byl též známý jako Devarāta. Ostatním synům nařídil, aby přijali Śunaḥśephu za svého nejstaršího bratra.