Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.4.14

Verš

etan mahā-rāja taverito mayā
kṛṣṇānubhāvo gaja-rāja-mokṣaṇam
svargyaṁ yaśasyaṁ kali-kalmaṣāpahaṁ
duḥsvapna-nāśaṁ kuru-varya śṛṇvatām

Synonyma

etat — toto; mahā-rāja — ó králi Parīkṣite; tava — tobě; īritaḥ — popsané; mayā — mnou; kṛṣṇa-anubhāvaḥ — neomezená moc Pána Kṛṣṇy (kterou může vysvobodit svého oddaného); gaja-rāja-mokṣaṇam — vysvobození sloního krále; svargyam — dosažení vyšších planetárních soustav; yaśasyam — proslavit se jako oddaný; kali-kalmaṣa-apaham — zmenšit znečištění Kali-yugy; duḥsvapna-nāśam — odstranění příčin zlých snů; kuru- varya — ó nejlepší z Kuruovců; śṛṇvatām — těch, kdo naslouchají tomuto vyprávění.

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, popsal jsem ti úžasnou moc Pána Kṛṣṇy, kterou projevil, když vysvobodil krále slonů. Ó nejlepší z Kuruovské dynastie, ti, kteří naslouchají tomuto vyprávění, budou způsobilí k přemístění do vyšších planetárních soustav, proslaví se jako oddaní, neovlivní je znečištění Kali-yugy a nikdy nebudou mít zlé sny.