Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.60

Verš

avatāraṁ harer yo ’yaṁ
kīrtayed anvahaṁ naraḥ
saṅkalpās tasya sidhyanti
sa yāti paramāṁ gatim

Synonyma

avatāram — inkarnace; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; yaḥ — každý, kdo; ayam — on; kīrtayet — vypráví a opěvuje; anvaham — denně; naraḥ — ten člověk; saṅkalpāḥ — všechny cíle; tasya — jeho; sidhyanti — budou úspěšně dosaženy; saḥ — ten člověk; yāti — vrátí se; paramām gatim — zpátky domů k Bohu, do nejvyššího sídla.

Překlad

Ten, kdo vypráví tento příběh o inkarnaci Matsyi a králi Satyavratovi, dosáhne všech svých cílů a bezpochyby se vrátí domů, zpátky k Bohu.