Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.21.33

Verš

vṛthā manorathas tasya
dūraḥ svargaḥ pataty adhaḥ
pratiśrutasyādānena
yo ’rthinaṁ vipralambhate

Synonyma

vṛthā — bez jakéhokoliv příznivého výsledku; manorathaḥ — mentální výmysl; tasya — jeho; dūraḥ — daleko; svargaḥ — dosažení vyššího planetárního systému; patati — poklesne; adhaḥ — do pekelných životních podmínek; pratiśrutasya — věci, které slíbil; adānena — když není schopen dát; yaḥ — ten, kdo; arthinam — žebráka; vipralambhate — ošidí.

Překlad

Ten, kdo nedá žebrákovi to, co slíbil, nejenže nedosáhne nebeských planet nebo splnění svých tužeb, ale poklesne do pekelných životních podmínek.