Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.2.5

Verš

siddha-cāraṇa-gandharvair
vidyādhara-mahoragaiḥ
kinnarair apsarobhiś ca
krīḍadbhir juṣṭa-kandaraḥ

Synonyma

siddha — obyvatelé Siddhaloky; cāraṇa — obyvatelé Cāraṇaloky; gandharvaiḥ — obyvatelé Gandharvaloky; vidyādhara — obyvatelé na Vidyādharaloce; mahā-uragaiḥ — obyvatelé hadí loky; kinnaraiḥ — Kinnarové; apsarobhiḥ — Apsary; ca — a; krīḍadbhiḥ — kteří se věnovali hrám; juṣṭa — užívali si; kandaraḥ — jeskyně.

Překlad

Obyvatelé vyšších planet — Siddhové, Cāraṇové, Gandharvové, Vidyādharové, hadi, Kinnarové a Apsary — přicházejí na tuto horu za zábavou. Všechny její jeskyně jsou tedy plné těchto obyvatel nebeských planet.

Význam

Tak, jako mohou obyčejní lidé dovádět ve slaném oceánu, obyvatelé vyšších planetárních soustav vyhledávají oceán mléka. Plavou v něm a rovněž se věnují rozmanitým zábavám v jeskyních hory Trikūṭa.