Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.9

Verš

yato yato ’haṁ tatrāsau
mṛtyuḥ prāṇa-bhṛtām iva
ato ’ham asya hṛdayaṁ
pravekṣyāmi parāg-dṛśaḥ

Synonyma

yataḥ yataḥ — kamkoliv; aham — Já; tatra — tam také; asau — tento Hiraṇyakaśipu; mṛtyuḥ — smrt; prāṇa-bhṛtām — všech živých bytostí; iva — jako; ataḥ — proto; aham — Já; asya — jeho; hṛdayam — do srdce; pravekṣyāmi — vstoupím; parāk-dṛśaḥ — toho, kdo vidí jen to, co je vnější.

Překlad

Hiraṇyakaśipu Mě bude pronásledovat všude, kam půjdu, tak jako smrt pronásleduje všechny živé bytosti. Udělám tedy lépe, když vstoupím do jeho srdce — pak Mě neuvidí, jelikož je schopen vidět jen to, co je vně.