Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.16

Verš

tasmāt tvatto mahīm īṣad
vṛṇe ’haṁ varadarṣabhāt
padāni trīṇi daityendra
sammitāni padā mama

Synonyma

tasmāt — od takového člověka; tvattaḥ — od Vašeho Veličenstva; mahīm — země; īṣat — trochu; vṛṇe — žádám o; aham — Já; varada-ṛṣabhāt — od osobnosti schopné štědře rozdávat milodary; padāni — kroky; trīṇi — tři; daitya-indra — ó králi Daityů; sammitāni — podle míry; padā — nohy; mama — Mé.

Překlad

Ó králi Daityů, žádám Vaše Veličenstvo, pocházející z tak šlechetného rodu a schopné štědře rozdávat milodary, pouze o tři kroky země podle míry Mých kroků.

Význam

Pán Vāmanadeva chtěl tolik země, kolik vyměří svými třemi kroky. Nechtěl víc, než bylo třeba. Ale třebaže předstíral, že je obyčejné lidské dítě, ve skutečnosti chtěl zemi složenou z vyššího, středního a nižšího planetárního systému. To mělo vyjevit moc Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství.