Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.15

Verš

bhavān ācaritān dharmān
āsthito gṛhamedhibhiḥ
brāhmaṇaiḥ pūrvajaiḥ śūrair
anyaiś coddāma-kīrtibhiḥ

Synonyma

bhavān — ty; ācaritān — dodržoval; dharmān — náboženské zásady; āsthitaḥ — setrvávající; gṛhamedhibhiḥ — osobami žijícími rodinným životem; brāhmaṇaiḥ — brāhmaṇy; pūrva-jaiḥ — tvými předky; śūraiḥ — velkými hrdiny; anyaiḥ ca — a také dalšími; uddāma-kīrtibhiḥ — velmi vznešenými a slavnými.

Překlad

Ty sám dodržuješ zásady, jimiž se řídily velké osobnosti v postavení brāhmaṇů žijících rodinným životem, tvoji předkové a velcí hrdinové, kteří jsou nesmírně proslulí svými vznešenými činnostmi.