Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.18.15

Verš

dadau kṛṣṇājinaṁ bhūmir
daṇḍaṁ somo vanaspatiḥ
kaupīnācchādanaṁ mātā
dyauś chatraṁ jagataḥ pateḥ

Synonyma

dadau — dala; kṛṣṇa-ajinam — jelení kůži; bhūmiḥ — matka Země; daṇḍam — tyč brahmacārīna; somaḥ — bůh Měsíce; vanaḥ-patiḥ — král lesa; kaupīna — spodní oděv; ācchādanam — zahalující tělo; mātā — Jeho matka Aditi; dyauḥ — nebeské království; chatram — slunečník; jagataḥ — celého vesmíru; pateḥ — vládce.

Překlad

Matka Země Mu dala jelení kůži a polobůh Měsíce, který je králem lesa, Mu daroval brahma-daṇḍu (tyč brahmacārīna). Jeho matka Aditi Mu věnovala látku na spodní oděv a božstvo vládnoucí nebeskému království Mu poskytlo slunečník.