Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.43

Verš

kṛtvā śirasi tac-cheṣāṁ
devam udvāsayet tataḥ
dvy-avarān bhojayed viprān
pāyasena yathocitam

Synonyma

kṛtvā — přijímaje; śirasi — na hlavu; tat-śeṣām — všechny zbytky (vodu a květy obětované Božstvu); devam — Božstvu; udvāsayet — mají být zanechány na posvátném místě; tataḥ — poté; dvi-avarān — minimálně dva; bhojayet — měl by nasytit; viprān — brāhmaṇy; pāyasena — sladkou rýží; yathā-ucitam — jak si každý zasluhuje.

Překlad

Poté, co se všemi květy a vodou obětovanou Božstvu dotkne své hlavy, ať je zanechá na posvátném místě a také ať sladkou rýží nasytí alespoň dva brāhmaṇy.